Seminardag fredag 23. mars 2012

NM i filosofi for vg skoler 2011/12, 2. runde – Sted: Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo

Program

09.30-10.00 Registrering / small filosofi-talk
10.00-10.20 Thor Steinar Grødal: Didaktisk oppvarming
10.20-11.00 Foredrag om etikk / politisk filosofi: Førsteamanuensis UiA, Odin Lysaker: Om anerkjennelsen av papirløses menneskeverd
11.00-11.15 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholder
11.15-11.45 Gruppesamtale/diskusjon (gruppe á 4) om to påstander vedrørende etikk / politisk teori servert av Lysaker
11.45-12.30 Lunsj: Ta med matpakke / kjøp lunsj 2 min. unna
12.30-13.15 Foredrag om virkelighetsoppfatning: Stipendiat UiO, Monica Roland: Om determinisme / fri vilje; Postdoc. stip. UiO, Anders Strand: Om forholdet del-helhet
13.15-13.45 Gruppediskusjon (4 pr. gr.) om påstander vedrørende virkelighetsoppfatning servert av Roland / Strand
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Foredrag om erkjennelsesteori: Stip. UiO Monica Roland: Om skeptisisme; Postdoc. stip. UiO Anders Strand: Om kunnskapsbegrepet
14.45-15.00 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne
15.00-15.20 To-og to spørsmål-svar om læringsutbyttet av dagen via utfylling av evalueringsskjema

Deltakere

Elever

(Ovennevnte 10 er kvalifisert til 2. runde i NM + deltakelse i OL)

Lærere

Tilbake til Internasjonal filosofiolympiade til Norge i 2012

Siden opprettet: 19.03.12. Sist endret: 20.03.12 23:08.