Salongen-intervju med Thor Steinar Grødal

Haakon Flemmen, Salongen.no, intervjuer Thor Steinar Grødal, IPO 2012:

Ikke alle kjenner til dette fra før. Hva er filosofiolympiadene for noe?

Det er et møtested for filosofiinteresserte videregående skolelever fra hele verden. Essaykonkurransen er selve utgangspunktet for arrangementet, men hovednerven er alle de andre faglige og sosiale aktiviteter som binder deltakerne sammen i løpet av 4-5 dager. Filosofiolympiaden har vært avholdt siden 1993. Den kan i varierende grad sammenlignes med tilsvarende konkurranser for videregående skoleelever i matematikk, fysikk, kjemi og IT. Under fjorårets filosofi-OL i Wien 26-29 mai var 29 land fra Europa, Asia og Amerika representert. I år har delegasjoner fra 39 land meldt sin ankomst, inkludert Nigeria som det første landet fra Afrika. Norge har deltatt siden 2005.

Filosofiolympiaden ble etablert av fem filosofilærer-ildsjeler fra Bulgaria, Polen, Romania, Tyrkia og Tyskland, og er siden blitt nært knyttet til FISP, International Federation of Philosophical Societies, og gjennom FISP til UNESCO. FISP har tre representanter i IPO's styre, hvor også UNESCO er representert. President og generalsekretær i FISP er hhv. William L. McBride, USA og Luca Scarantino, Italia. President og generalsekretær i FISP vil begge være tilstede på IPO Oslo 2012, sammen med UNESCOs John Crowley fra Paris.

Og hva er målet med disse tilstelningene?

Hovedformålet med filosofiolympiaden er å stimulere til kontakt og utvikling av ideer mellom elever fra forskjellige land som alle har utmerket seg i sin interesse for filosofiske spørsmål. Så langt jeg har kunnet se blir dette formålet oppnådd i meget høy grad. De norske elevene gir hvert år tilbakemelding om meget stort utbytte av å ha vært sammen med filosofiinteresserte ungdommer fra så mange andre land. Overordnet tema for IPO OSLO 2012 vil være «Limits of Freedom»; dette temaet vil undersøkes og belyses fra ulike innfallsvinkler ved forelesninger, seminarer og diskusjoner. Her vil vi benytte dyktige fagpersoner som har gode pedagogiske evner slik at elevene best mulig kan deltar i diskusjone og benytte egen, aktiv tenkning.

Jeg forstår at et mål er å styrke filosofiens stilling i skolen. Hvorfor er dette viktig?

Filosofi er et kjernefag i internasjonal akademisk historie, det har hatt en sentral plass i norsk universitetsutdannelse gjennom ex.phil, og Historie og filosofi har blitt et betydelig programfag i norsk videregående skole etter Kunnskapsløftet. Drøyt 4.500 norske elever valgte dette faget i 2010/11. NM i filosofi for videregående skoler har blitt arrangert siden 2007 og vokser i størrelse for hvert år; 100 elever fra 15 skoler deltok iår. NM i historie og filosofi ble arrangert for første gang iår; 15 skoler fra 8 fylker deltok. Disse konkurransene gir en spesiell utfordring og motivasjon for de elevene som har interesse og evner for faget. NM i filosofi fungerer som kvalifisering til deltakelse i IPO. Vertsnasjonen kan stille med 10 deltakere, og disse norske elevene (som kommer fra Stavanger, Bergen, Sandefjord, Lillestrøm og Oslo) er tiltenkt en aktiv rolle i gjennomføringen av arrangementet. IPO 2012 Oslo vil slik sett være en ansporing for norske skolelever i kommende skoleår, og bidra til et differensiert undervisningstilbud.

Hva slags oppgaver får deltakerne?

Deltakerne får fire timer på formiddagen 17. mai til å skrive et filosofisk essay på engelsk, tysk, fransk eller spansk, men ikke på sitt morsmål. Oppgaven er et sitat av en mer eller mindre kjent filosof. Alle delegasjonsledere blir best om å sende inn oppgaveforslag til FISPs generalsekretær, som selv avgjør hvilke fire sitater som skal brukes i konkurransen. Deltagerne velger ett av sitatene som utgangspunkt for besvarelsen. Alle lærerne fra de forskjellige delegasjonene som deltar er med og evaluerer disse besvarelsene. Kriteriene for poenggivningen (1-10) er:

De beste essayene etter to evaluerings-runder blir sendt videre til en egen medaljekomité under ledelse av de tre representantene fra FISP. Denne komitéen avgjør fritt medaljefordelingen og den endelige rekkefølge blant de beste essayene. Beste norske resultat til nå stod Erik Ramberg fra Foss vg skole for med 7. plass i Athen 2010.

Hvorfor olympiade i Norge?

Som leder av den norske delegasjonen til filosofi-OL siden 2005 har jeg i flere år blitt spurt om når Norge vil ta på seg arrangøransvaret. Arrangørlandet må selv bære alle utgifter til gjennomføringen, mens deltakerlandene selv betaler selv reisen til og fra Norge for 2 lærere og 2 elever hver. Det fins ingen sentral økonomi i IPO, organisasjonen er helt avhengig av at den lokale organisasjonskomité får goodwill og midler fra nasjonale aktører for å avholde det årlige filosofi-OL.

Dette har så langt fungert i 19 sammenhengende år, og antall deltagerland stiger. Som leder av den norske avdelingen av IPO, International Philosophy Olympiad, ble jeg så sent som i begynnelsen av juni 2011 tildelt oppdraget å arrangere filosofiolympiaden for videregående skoleelever i 2012. Canada måtte trekke sitt arrangørkandidatur, og ingen andre arrangøralternativ fantes for 2012. På det tidspunktet var arbeidssituasjonen for 2011/12 for både Trine Rogndokken og meg nettopp avklart slik at det ville være forsvarlig å ta denne utfordringen. Organisasjonskomitéen er meget glade for at Kunnskapsdepartementet og Fritt Ord senere la den økonomiske grunnmuren for arrangementet. Det var helt avgjørende at Kunnskapsdepartementet høynet bevilgningen fra kr 200.000 til kr 600.000 etter ny behandling i den politiske toppledelse. Finland var for øvrig arrangør i 2009, og Danmark ønsker å være vertsnasjon for IPO 2013.

Kan du fortelle litt om arrangementet i 2012 helt konkret. Når og hvor holdes det, hvem kommer og så videre?

Oslo Handelsgym 16-20.2012. To elever + to lærere fra hvert land kan delta, 10 elever fra vertsnasjonen.

Hvem står bak arrangementet på norsk side?

Vi tre som har forberedt dette er Trine Rogndokken, lektor Ullern/Foss vgs, Olav Birkeland, lektor Oslo Handelsymnasium (fast medlem av den norske IPO-delegasjonen) og Thor Steinar Grødal lektor, Foss/Vennesla vgs (leder av den norske IPO-delegasjonen). Alle tre gjør dette som dugnadsarbeid ved siden av vanlige jobber.

Jeg så at dere har fått støtte fra Fritt Ord. Hvordan finansieres prosjektet for øvrig?

Se http://salongen.no/-/bulletin/show/735428_klar-ferdig-tenk

Tilbake til Internasjonal filosofiolympiade til Norge i 2012

Siden opprettet: 08.05.12. Sist endret: 13.05.12 10:25.