Nyheter 2011

Internasjonal filosofiolympiade til Norge i 2012

Publiseringsdato: 5. desember 2011

Fra 16. til 20. mai 2012 arrangeres det for første gang internasjonal filosofiolympiade i Norge: IPO Oslo 2012 – The limits of freedom.

På buf.no har vi referert fra samtlige filosofiolympiader Norge har deltatt på (siden 2005). Dette har vært mulig takket være et samarbeid med lektor Thor Steinar Grødal, leder av IPO Oslo 2012. Referat fra IPO Oslo 2012 skal det selvfølgelig bli når den tid kommer, men vi kan allerede nå kunngjøre at BUF vil ha en filosofisk praksis-sesjon i løpet av arrangementet. (Siden vil bli oppdatert etterhvert som ny informasjon tilflyter.)


Ny artikkel i Verktøykassa

Publiseringsdato: 24. november 2011

Vi har tidligere kunngjort BUF-publiseringer i ulike media. Her følger en oppdatering til denne siden: månedens artikkel fra Verktøykassa 4/2011.

Tittelen på artikkelen er «Barnehagen som ville bli vis» og handler om en barnehage som valgte å satse på filosofi med barn som pedagogisk verktøy og de utfordringer barnehagen møtte underveis i dette prosjektet.

Artikkelen avsluttes med et forslag til filosofisk aktivitet for personalet i barnehagen. Synspunkter og kommentarer er som alltid velkomne på forumet.


Also sprach Nottingham...

Publiseringsdato: 13. oktober 2011

James Nottingham er en engelsk pedagog og gründer. Han er en karismatisk skikkelse og regnes som en av de mest suksessrike innovatørene innen skole og utdannelse i Storbritannia idag. Nå er han imidlertid i hardt vær. En barneskole i Yorkshire hadde invitert ham til seminar, og her hadde han – åpenbart blant mange andre og mer sentrale råd og anbefalinger – foreslått å forby håndsopprekning blant elevene. Isteden skulle barna bruke tommelen-opp som tegn i klasserommet. Da en av foreldrene fikk nyss om dette, ble det oppstandelse: Hva var dette for noe nymotens sludder?


BUF i media

Publiseringsdato: 15. september 2011

De siste årene har BUF skrevet og vært omtalt i ulike barnehageblader, for eksempel Barnehage.no, Glade Barn, Verktøykassa og Foreldre og barn. Men dette stoffet har til nå ikke vært tilgjengelig på nett. På denne siden finner du flere av disse artiklene som faksimiler, dvs. scannede kopier av de aktuelle sidene i bladene. Håper at dette kan bidra til at tekstene får flere lesere. Synspunkter og kommentarer er velkomne på forumet.


Nå også som kjendis...

Publiseringsdato: 14. september 2011

Siste utgave av barnehage.no (Private barnehagers landsforbunds medlemsmagasin) tar for seg rammeplanens syv fagområder. For hvert fagområde har man bedt en fagperson, eller «kjendis» som det står i oppslaget, om å komme med tips til hvordan barnehagene best kan tilegne seg rammeplanen innenfor det respektive fagområdet.

Øyvind Olsholt, BUF, svarer her for fagområdet Etikk, religion og filosofi. Bidragsytere på de andre fagområdene er Kristin Halvorsen (Nærmiljø og samfunn), Kurt Oddekalv (Natur, miljø og teknikk), Kari Jaquesson (Kropp, bevegelse og helse), Øystein Kristiansen (Kunst, kultur og kreativitet), Solveig Hareide (Antall, rom og form) og Arne Torp (Kommunikasjon, språk og tekst).

Man ønsket at alle bidragsyterne svarte på følgende spørsmål:


Filosofiske samtaler med barn og ungdom om dataspill

Publiseringsdato: 24. august 2011

Barne- og ungdomsfilosofene (www.buf.no) og Filosofisk prosjektsenter (www.fps.no) har mottatt støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord for å gjennomføre et filosofisk samtaleprosjekt med elever på mellom- og ungdomstrinnet om dataspill. Prosjektet heter «Det tredje sted – filosofiske samtaler med barn og ungdom om verdier og virkelighetsforståelse i dataspill.»


Oscar Brenifier til Norge

Publiseringsdato: 24. august 2011

Den franske filosofen Oscar Brenifier kommer tilbake til Norge i september for å holde nok et to-dagers kurs. Arrangør også denne gang er Human-Etisk forbund. Les hele invitasjonen


Den 19. internasjonale filosofiolympiade – Wien 2011

Publiseringsdato: 30. juni 2011

Den 19. internasjonale filosofiolympiade ble avholdt fra 26-29 mai 2011 i Wien, Østerrike. Temaet for årets olympiade var: Power and Powerlessness of Philosophy. Arrangementet har sin egen, meget oversiktlige hjemmeside – www.ipo2011.at – som blant annet presenterer programmet dag for dag. Her kan man også laste ned alle vinner-essayene. (Ingen norske medaljer denne gangen. Gullet gikk til Danmark.)


Oscar Brenifier til Norge

Publiseringsdato: 13. juni 2011

Den franske filosofen Oscar Brenifier er en internasjonalt kjent filosofisk praktiker som både har samtaler med barn i skolen og én til én-samtaler med voksne. Han har flere ganger tidligere hatt seminar for lærere på Høyskolen i Oslo og for filosofiske praktikere. Denne gangen er han invitert av selskapet Filosofere sammen i samarbeid med Human-Etisk forbund.

På seminaret vil Brenifier snakke om hvorfor vi bør drive med filosofi, og hvordan vi kan lede gruppesamtaler. Han vil vise hvordan man starter en samtale med utgangspunkt i et spørsmål og i en historie. Det blir en filosofisk samtale begge dagene, en gruppesamtale og en individuell konsultasjon.

Tid og sted for seminaret:
Lørdag 18. juni kl. 11-17: Villa Grande, Bygdøy
Søndag 19. juni kl. 11-17: Biermannsgården, Maridalsveien 78
Medarrangør er Human-Etisk Forbund. Seminaret er gratis. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Seminaret foregår på engelsk. Påmelding skjer pr. e-post til hans.christian.nes [krøllalfa] human.no

Oscar Brenifier avslutter sitt Norges-besøk med en filosofisk kafé mandag 20. juni kl. 19 på Litteraturhuset, rom Kverneland. Tema velges av de fremmøtte.


Gareth Matthews er død

Publiseringsdato: 22. april 2011

Gareth Matthews var født i Buenos Aires, Argentina den 8. juli 1929. Han døde 17. april 2011 i Boston, Massachusetts, av tykktarmskreft, 81 år gammel. Matthews regnes som en av pionerene i den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen, sammen med venn og kollega Matthew Lipman som døde i 2010. Matthews arbeidet siden 1969 som professor i filosofi ved University of Massachusetts, Amherst, USA. Faglig var han særlig opptatt av antikkens og middelalderens filosofi og metafysikk, noe som ikke er helt vanlig blant amerikanske filosofiprofessorer. Blant annet vendte han gjennom sitt lange liv stadig tilbake til det ontologiske gudsbevis.


Ken Robinsons utdannelsesrevolusjon – refleksjoner over en YouTube-video

Publiseringsdato: 11. april 2011

Ken Robinson er en engelsk forfatter, foredragsholder og internasjonal pedagogisk rådgiver – som forøvrig gjestet Fredrik Skavlan på NRK den 11. mars 2011. Som den celebritet han er lot Skavlan ham utfolde seg om sitt favorittema, den gamle visen om hvordan dagens skolesystem dreper kreativitet. Mens hans snakket om dette, satt programlederen og de andre gjestene ironisk nok som gode, gammeldagse «tente skolelys», som hadde de fått et lys levende orakel i studio. I denne YouTube-videoen har kunstnere fra The Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce laget en vittig og nok så kreativ animasjonsfilm som blir til mens Ken Robinson fremfører ett av sine mange foredrag. Temaet er i hovedsak det samme som hos Skavlan: Hvorfor skolen må omstruktureres for å passe inn i dagens virkelighet, og hvorfor kreativitet er det sentrale stikkordet for denne transformasjonen. Men her har han mere tid til rådighet, så det blir litt mer kjøtt på benet enn hos Skavlan. Herværende tekst er først og fremst en kommentar til Robinsons foredrag, men er også et lite spark til samfunnsdebattanter med en overdreven hang til å utligne eller glatte over forskjeller mellom barn og voksen, mellom lek og utdannelse, læring og dannelse, ja, med en overdreven hang til å utligne og glatte over forskjeller overhodet.


«Ancient Paideia and Philosophy for Children»

Publiseringsdato: 11. april 2011

Hannu Juuso, doktor i pedagogikk ved Oulo Universitet, Finland, publiserte i 2007 doktoravhandlingen Child, Philosophy and Education—Discussing the intellectual sources of philosophy for children. Vi er glade for å kunne presentere kpt. 5 i denne avhandlingen: «Ancient Paideia and Philosophy for Children». Dette kapittelet bidrar til en dypere forståelse av grunnlaget for den moderne filosofi med barn-bevegelsen. Her lærer vi om antikkens syn på filosofi og dannelse, barn og voksen, og hvordan forholdet mellom barn og voksen i nyere tid har endret seg dramatisk. Vi får også en gjennomgåelse av Aristoteles' dydsetikk og får tydeliggjort hvordan denne passer inn, og ikke passer inn, med Matthew Lipmans Dewey-inspirerte pragmatisme.


Oscar Brenifier intervju på Russia Today

Publiseringsdato: 24. mars 2011

I dette intervjuet publisert på nettstedet Russia Today snakker Oscar Brenifier om det å filosofere med små barn. Russia Today skriver: «French thinker helps children find easy answers to tough questions. – Philosopher and writer Oscar Brenifier talked to RT about his books, his masterclasses in Russia, and his methods of teaching philosophy to children.»


Per Jespersen er død

Publiseringsdato: 15. mars 2011

Den danske skolelæreren og filosofi med barn-pioneren Per Jespersen døde i forrige uke. Jespersen viet sitt liv til filosofiske samvær med barn. Han drev i mange år «Enmandsskolen» fra sitt eget hjem syd på Jylland. Hit kom barn med lærevansker, og Jespersen underviste barna i alle skolefag. Men den undrende, filosofiske samtalen var aldri langt borte fra undervisningen.


Det lange lerretet – Besindige tanker om filosofi i en brytningstid

Publiseringsdato: 4. mars 2011

I dette essayet luftes ideer om filosofiens rolle i et kulturelt klima som lange har vært preget av regresjon, desillusjon og dystopi. Teksten tar utgangspunkt i Sylvi Pennes kulturkritiske kapittel Om kulturen, barnelitteraturen, estetikken og didaktikken ved årtusenskiftet hentet fra boken Norsk som identitetsfag – norsklæreren i det moderne, og forsøker å vise at selv om mange mener at filosofi i pedagogiske sammenhenger representerer noe revolusjonerende nytt, er det stadig en viss fare for at den kulturelle nissen flytter med på lasset. (Sylvi Penne er førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo.)


Internasjonal filosofi med barn-konferanse – Jin-Ju, Korea

Publiseringsdato: 28. februar 2011

Dette er den 15. internasjonale konferansen arrangert av ICPIC (International Council of Philosophical Inquiry with Children). Denne gangen er arrangmentet lagt til Gyeongsang National University i Jin-Ju, Syd-Korea. Datoene er 18-20 juli 2011. Hovedtemaet er angitt som «Moral Education; Multicultural education; and Education for Thinking». Målet med konferansen er å reflektere over hvilke oppgaver og funksjoner filosofi med barn har og bør ha i dagens verden. Og siden to av frontfigurene i den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen, og medstiftere av ICPIC, gikk bort i 2010 – Matthew Lipman og Ann Margaret Sharp – vil konferansen vie egne sesjoner til deres liv og arbeid. For mer info, se konferansens hjemmesider og ICPIC.


Barne- og ungdomsfilosofenes side på Facebook

Publiseringsdato: 23. februar 2011

Fra nå av har BUF sin egen side på Facebook. Her vil vi formidle filosofi med barn-nyheter fortløpende, og vi håper også på denne måten å holde bedre kontakt med interesserte enkeltpersoner, oppdragsgivere og andre som vil bidra til å gjøre filosofi med barn kjent i videre kretser. Klikk på bildet til høyre for å gå til Barne- og ungdomsfilosofenes side på Facebook. Fint om du «liker» oss også!


Filosofiske samtaler i fagundervisningen

Publiseringsdato: 11. februar 2011

Denne rapporten, skrevet av Anne Schjelderup, beskriver prosjektet «Filosofiske samtaler i fagundervisningen ved Jordal ungdomsskole», som var et samarbeid mellom Jordal ungdomsskole og Høgskolen i Vestfold undervisningsåret 2009-2010. Rapporten beskriver de undervisningsopplegg som ble brukt, og presenterer fyldige utdrag fra noen av de samtalene som ble gjennomført med elevene.


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Eldre nyheter

Siden opprettet: 15.03.11. Sist endret: 13.02.13 11:53.