NM i filosofi for elever i videregående skole 2012/13

Lilja Maria Sæbø (Frogn videregående skole) og Jan Erik Aukner (Ullern videregående skole) vant henholdsvis gull og sølv i årets norske mesterskap. Disse to vil dermed delta i OL i filosofi i Odense, Danmark, 16.-19. mai 2013 sammen med elever fra 40 andre land. Bronsevinner Svale Eines Amlien (Kristelig Gymnasium) er førstereserve. Her er oppgavene, resultatene og besvarelsene fra NM.

Oppgavene

  1. "There is but one truly serious philosophical problem and that is suicide. Judging whether life is or is not worth living amounts to answering the fundamental question of philosophy." (Det finnes bare ett virkelig alvorlig filosofisk problem: det er selvmordet. Å avgjøre om livet er verdt å leve eller ikke verdt å leve, det er å svare på filosofiens fundamentale spørsmål.) Albert Camus, 1942, Myten om Sysifos.
  2. "Nothing stands above reason." (Ingenting står over fornuften.)
  3. "The first man, having enclosed a piece of ground, bethought himself of saying ‘This is mine’, and found people simple enough to believe him, was the real founder of society." (Den første som gjerdet inn et jordstykke og fikk det innfall å si: Dette er mitt, og fant mennesker som var enfoldige nok til å tro det, var den egentlige grunnlegger av borgersamfunnet.) Jean-Jacques Rousseau, 1754, Om ulikheten mellom menneskene – dens opprinnelse.
  4. "Why is there something rather than nothing?" (Hvorfor eksisterer det noe til forskjell fra ingenting?)

Resultat

Klikk på navnet for å åpne essay. Sensorvurdering fra professor Bjørn Ramberg, UiO i klammer.

Delt 6. plass (alfabetisk etter skole):

Aktuelle lenker

Filosofiolympiader omtalt på buf.no

Siden opprettet: 02.04.13. Sist endret: 22.08.13 11:17.