Filosofi, overgrep og ondskap

BUF har i de senere år engasjert seg i tunge og «vanskelige» temaer, som menneskelige overgrep og ondskap. Historien er full av eksempler på grusomme hendelser og handlinger. Hvordan kan mennesker gjøre slikt mot hverandre? Spørsmålene er mange, og kaller på granskning av både menneskenaturen og samfunnet, og ikke minst; av oss selv. Hvilke mønstre og fellestrekk finner vi mellom «oss» og «dem»? Kan dette skje igjen? Kunne vi selv ha utført noe tilsvarende, gitt andre omstendigheter?

Høsten 2015 inviterte Varangermuseet, avdeling Vardø, til et formidlingsseminar med tittelen Traumatisk kulturarv - vanskelig historie og formidling av «vonde» kulturminner, hvor BUF viste hvordan filosofiske samtaler kan brukes til denne type formidling. Det kom representanter fra museer og kulturinstitusjoner i området. Med dette seminaret ble det satt en (foreløbig) slutt for et formidlingsprosjekt som vi har arbeidet med over noe tid, sammen med bl.a. en fortellingspedagog, en kunstformidler og en historiker. Oppgaven var å lage et formidlingsforløp knyttet til Steilneset; en minnehall og et minnested om trolldomsforfølgelsene i Finnmark.

Som en del av dette prosjektet lagde BUF en «idébank» med spørsmål og aktiviteter knyttet til stedet, historien og kunstverket. I dette prosjektet har vi vært opptatt av at materialet også skal kunne brukes i andre, tilsvarende sammenhenger. Temaene som utforskes i idébanken burde være like aktuelle i forbindelse med andre utstillinger og minnesteder, eller enhver anledning hvor man ønsker å gå inn i spørsmål knyttet til kunst og kunstformidling, minnesteder, historien, hva det vil si å være menneske og forhold mellom overgriper og offer. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på måten vi arbeider på, og på det vi har bidratt med i dette prosjektet. Filosofisk metode representerer ifølge disse en frisk og ny måte å arbeide på, som synes å være velegnet for denne type problemstillinger.

Flere tenker tydeligvis i samme baner. I i høst ble vi kontaktet av kunstneren Lise Bjørne Linnert for å samarbeide om formidling av temaet «ondskap», med utgangspunkt i hennes kunstverk «Cruelty has a Human heart», en installasjon som består av 83 sitater om ondskap, sydd på fargede lerretsbiter. Vi har allerede gjennomført to samtaler, begge med ungdom: Én i Oslo domkirke og én i Moss kirke. Den siste samtalen var med konfirmanter, noe som passer fint sammen med vårt øvrige tilbud om Filosofisk konfirmasjon. Kunstverket skal ut på turné i tiden fremover. Dersom noen ønsker å få kunstverket til sin institusjon er det bare å ta kontakt med oss, eller med kunstneren.

Siden opprettet: 22.02.16. Sist endret: 27.02.16 00:31.