Nyheter 2000-2002

Barne- og ungdomsfilosofene starter Skoletorget.no

28. oktober 2002

BUF startet i 2002 Skoletorget, et nettsted for hele grunnskolen som tilbyr lærestoff i de seks basisfagene: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag. Sidene blir pr. idag oppdatert med nytt lærestoff to til tre ganger i uken. Les mer


Maiberget filosofiklubb får besøk av Norsk Ukeblad

19. august 2002

I vinter fikk Maiberget filosofiklubb besøk av en journalist og en fotograf fra Norsk Ukeblad. De ønsket å lage en «hjemme hos-reportasje» om filosofi med barn. Da var de kommet til rett sted! Resultatet ble et to-siders oppslag i ukens utgave av Norsk Ukeblad. Les mer


11. internasjonale ICPIC konferanse i Bulgaria, juni 2003

19. august 2002

ICPIC avholder sin 11. konferanse i Varna, Bulgaria, fra 26.-30 juni 2003. Tema for konferansen denne gang er forholdet og dialogen mellom voksen og barn. Les mer


Questions – nytt P4C-magasin

6. juni 2002

Questions er et nytt amerikansk magasin viet filosofiske spørsmål – og svar – fra skoleelever og lærere. Hver utgave kretser rundt et enkelt tema og gjengir filosofiske samtaler mellom barn og ungdom i alderen 5-17 år, elevers egne filosofiske tekster, tegninger samt artikler som gir råd og tips om aktiviteter for foreldre og lærere som er interessert i å legge til rette for filosofiske samtaler med unge mennesker. Les mer


Filmen «You and I» på Internett

23. mai 2002

Mange av dere har sett filmen «Du og jeg» som Per Jespersen laget for noen år tilbake og som flere ganger har blitt vist ved møter og konferanser i Norge. Her ble vi kjent med 4 danske barn i 10-12 års alderen som uttalte seg dypt og tankevekkende om spørsmål som du'ets betydning for jeg'et (og omvendt), bevissthet og erkjennelse, liv og død, ansvar og etikk. Gjennom hele filmen lå Jespersen i bakgrunnen og stilte sporadiske oppfølgerspørsmål til barna. Les mer


Dansk foreldreforening ønsker filosofi i skolen

15. april 2002

Den danske foreldreforeningen «Skole og Samfund» har i et tillegg til magasinet «Skolebørn» nylig sendt ut en kommentar der den redegjør for foreningens holdning til 6 aktuelle skolepolitiske spørsmål. Blant ønskene finner vi her filosofi som et fag i grunnskolen. Les mer


3-delt introduksjon til filosofering med barn

27. januar 2002

Dette introduksjonskurset er primært rettet mot lærere, men kan leses med fullt utbytte av enhver som er ute etter en kortfattet presentasjon av grunntanke og metode illustrert med konkrete eksempler. Les mer


Du nyter nå versjon 2.1 av www.buf.no

10. januar 2002

Ved denne korsvei har vi: restrukturert web-hierarkiet slik at orientering og navigering blir lettere og mer oversiktlig, gitt nyhetene og søkefunksjonen (tilføyet avansert søk) egne hovedsider, introdusert nettfora også på de engelsksproglige sidene, sjekket alle lenker på nytt samt tilføyd flere nye lenker, gått gjennom alle filer er for å avdekke småfeil i koding, staving, tegnsetting etc., fjernet endel bilder for å forbedre nedlastingshastighet/tilgjengelighet. Les mer


Liza Haglund ute med filosofibok for barn

1. desember 2001

Denne boken er en introduksjon til filosofisk tenkning for barn fra 11 år og oppover. Den er bygget opp rundt sentrale spørsmål som voksne filosofer har grunnet over i århundrer. Les mer


Sluttrapport fra filosofiprosjekt ved Norsk Telemuseum – Høsten 2001

26. november 2001

Tanken med å legge til rette for filosofiske samtaler i forbindelse med omvisning på museet var at elevene dermed skulle gis rom til å reflektere over temaer (fortrinnsvis) knyttet til kommunikasjon og teknologi for således selv å være med på å skape en mer helhetlig og overbyggende ramme rundt besøket. Les mer


To-timers kurs for Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo

23. oktober 2001

Historisk-filosofisk fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å rekruttere flere studenter. En måte å gjøre dette på er å gå ut til elevene i 3. klasse på videregående skole, fortelle dem om de forskjellige fagene på HF og inspirere dem til å satse på en fremtid innen humaniora. Til å gjøre denne jobben etterlyste man 15 hovedfagsstudenter ved HF som kunne tenke seg å presentere faget sitt for elevene – og ha samtaler med dem med utgangspunkt i denne presentasjonen. Disse 15 skulle delta på et forberedelseskurs før de ble sendt ut på oppdrag. Les mer


Filosofering med barn i Kongsberg

9. oktober 2001

Hele denne høsten har lærere og elever ved Skavanger skole i Kongsberg arbeidet spesielt med Jostein Gaarders Sofies Verden. De har lest utdrag fra boken, dramatisert og fremført scener fra boken, laget tegninger m.m. Vår oppgave denne dagen var å ha samtaler med barna i kjølvannet av dette arbeidet. Vi filosoferte med barn i 3., 4., 5., 6. og 7. klasse. Vi presenterte også filosofering med barn-konseptet for lærerne. Les mer


Kurs for Alineforeningen

10. september 2001

Alineforeningen er en norsk forening for adoptiv- og fosterforeldre for barn hvis biologiske foreldre var rusmisbrukere på det tidspunkt da barnet ble unnfanget og frem til fødselen. Som følge av dette misbruket lider flere av disse barna av ulike psykiske og fysiske forstyrrelser, mer eller mindre alvorlige. Les mer


Kurs for Human-Etisk Forbund

24. august 2001

Human-Etisk Forbund (HEF) arrangerer hvert år et weekend-seminar for sine BK-instruktører over hele landet. BK står for borgerlig konfirmasjon. Instruktørene er altså de som underviser og leder kursgruppene med borgerlige konfirmanter. Seminaret avholdes to påfølgende helger i september og vi skal holde en tre-timers sesjon hver helg. Les mer


Ariane B. Schjelderup ute med filosofibok for ungdom

20. april 2001

Nå skal endelig Arianes nye filosofibok for ungdom være å finne i bokhyllene. Den har blitt hetende Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles og er gitt ut på Gyldendal Undervisning som en del av forlagets temabibliotek for skolen. Les mer


ICPIC 10. Internasjonale Konferanse

31. mars 2001

ICPIC ble opprettet i 1985 i den hensikt å skape et internasjonalt nettverk for utviklingen av Filosofi med Barn (P4C) og andre tilnærminger til det å filosofere sammen med barn inspirert av det pionerarbeid som Matthew Lipman og hans kolleger i New Jersey har nedlagt. Les mer


Buf.no tilpasset XHTML- og CSS-standarden

19. mars 2001

Som du nå ser – og forhåpentlig setter pris på – har vi nå gitt www.buf.no en skikkelig ansiktsløftning. Ikke bare har vi endret og forbedret designet på alle sidene, vi har også sørget for å bringe sidene i overensstemmelse med den nye XHTML 1.0- og CSS-standarden. Les mer


Bokprosjekt: Filosofiske samtaler med barn

3. februar 2001

Det følgende er utdrag fra den stipendsøknaden vi skrev til Norsk Faglitterær Forfatterforening (NFF) ifjor høst. Og det er altså dette prosjektet vi nå er tildelt stipend for. Vi anslår at boken vil bli utgitt mot slutten av 2001 eller begynnelsen av 2002. Les mer


Matematikk og filosofi

1. februar 2001

Beate Børresen ved Høyskolen i Oslo og Bo Malmhester startet høsten 2000 en kursserie under denne vignetten. Kurset er primært rettet mot lærere på småskole- og mellomtrinnet i grunnskolen. Les mer


Filosofiklubb startet i Eidsvoll

4. november 2000

I lang tid har vi hatt lyst til å sette igang en filosofiklubb for barn og ungdom her i Eidsvoll, en klubb som møtes regelmessig for å diskutere alskens filosofiske spørsmål og emner. Endelig har dette blitt en realitet! Klubben hadde sitt «konstituerende» møte torsdag den 12. oktober i stuen vår som fra nå av forvandles til filosofiklubblokale en gang i uken. Les mer


Foredrag på konferansen «Barn mellom børs og katedral»

1. oktober 2000

Konferansen «Barn mellom børs og katedral» er en todagers konferanse som avholdes i Trondhjem den 6. og 7. november 2000. Konferansen har undertittelen «Barndommens vilkår i et nytt årtusen» og arrangeres av Norsk Senter for Barneforskning og Dronning Mauds Minne – Høyskole for førskolelærerutdanning. Øyvind Olsholt kommer på denne konferansen til å erstatte Anders Holt som foredragsholder over følgende tema: «Er barn mennesker». Les mer


Ny bok for mammaer og pappaer påbegynt

1. oktober 2000

Vi utga i 1999 den første boken på norsk om filosofering med barn (Filosofi i skolen, Tano Aschehoug). Av forskjellige grunner ble denne boken rettet spesielt inn mot lærere og lærerstudenter selv om vi skrev den slik at den skulle kunne leses og brukes av alle som har med barn å gjøre. Filosofi i skolen ble altså på sett og vis en bok med et meget bredt potensiale, men med et snevert nedslagsfelt. Les mer


Boken Filosofi i skolen kommer i elektronisk utgave

24. august 2000

I sommer lanserte Aschehoug forlag i samarbeid med Olaf Norlis Bokhandel e-boken. E-boken er rett og slett en bok i elektronisk filformat som leses på en liten, håndholdt datamaskin kalt lomme-pc (pocket-pc). Filosofi i skolen vil etter planen bli utgitt som bok i dette formatet rundt årsskiftet 2000/2001. E-boken vil koste det samme som papirutgaven. Les mer


Presentasjon av boken Filosofi i skolen

11. april 2000

Vi gjengir her et referat fra en to-timers forelesning som Beate Børresen holdt ved Høyskolen i Nord-Trøndelag 30. mars iår. Hovedsiktemålet med foredraget var å presentere boken «Filosofi i skolen». Les mer


Rapport fra seminar ved Høyskolen i Oslo

1. mars 2000

Det er grunn til å presisere at dette ikke dreier seg om en vanlig, kjedelig rapport, men om en skriftlig versjon av de innleggene som ble holdt på seminaret. Og siden det var meget spennende innlegg som ble holdt her, ser vi virkelig frem til denne utgivelsen. Les mer


Seminar om filosofi med barn - Høyskolen i Oslo

1. mars 2000

I over 30 år har man i flere land mer eller mindre systematisk drevet med filosofi med barn. I 1997 kom filosofi inn i den norske grunnskolen og lærerutdanningen som et emne i KRL. Filosofi med barn tar utgangspunkt i at barn og unge ofte stiller filosofiske spørsmål, og at samtaler om slike spørsmål kan virke befriende og stimulerende. Det sentrale er å skaffe seg en oppfatning av verden og sin egen plass i den. Erfaringer så langt tyder på at filosofiske samtaler bidrar til at barna blir mer selvstendige, tolerante og trygge på egne vurderinger. Les mer


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Eldre nyheter

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 13.02.13 11:33.