Om Barne- og ungdomsfilosofene ANS

Barne- og ungdomsfilosofene ANS (BUF) eies og drives av Ariane Schjelderup (f. 1966) og Øyvind Olsholt (f. 1963) som begge er magistere i filosofi fra Universitetet i Oslo. I 1995 var vi medstiftere av Filosofisk prosjektsenter. Vi arbeidet deretter som filosofilærere ved Folkeuniversitetet og Universitetet i Oslo.

Siden 1997 har vi arbeidet med filosofi med barn på heltid og har vært tilknyttet skoler, barnehager og institusjoner på prosjektbasis. Barne- og ungdomsfilosofene ANS ble stiftet i år 2000. Les mer om våre innsatsområder på følgende sider: Prosjektområder, Aktiviteter og Tjenester.

Vi tar imot oppdrag

Barne- og ungdomsfilosofene ANS tar imot oppdrag bl.a. som kursholdere, samtaleledere eller som konsulenter/rådgivere i forbindelse med prosjekter knyttet til innføring av filosofi i barnehage eller skole. Se også vår kursside.

Forfatterskap

Boken Filosofi i skolen vant Tano-Aschehougprisen 1999. Den har siden utgivelsen vært pensum på lærer- og etterutdanningen ved flere høyskoler.

Ariane Schjelderup skrev i 2001 boken Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles – en bok om antikkens filosofi for ungdom som har høstet lovord fra mange hold, ikke minst fra en av Norges fremste eksperter på Platons filosofi: professor Egil A. Wyller.

I 2008 utga vi boken Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor sammen med førskolepedagog Maaike Lahaise.

Ariane er medforfatter av VIVO 1-7 som er Gyldendals læreverk i RLE. Ariane har hatt ansvaret for læreverket filosofiske profil. Hun har også vært med på å skrive etikk og filosofi-delene. Utgivelsen begynte i 2009.

I 2013 utga Ariane og Øyvind boken Filosofi og etikk i barnehagen, en lærebok tilpasset den nye rammeplanen for barnehagelærerstudiet. Konsulent Per Bjørnar Grande uttalte om boken: «Det som slår leseren er at denne boka er svært velskrevet, ja, faktisk en av de mest velskrevne lærebøkene jeg har lest – og det begynner å bli noen etter 20 år på høyskole».

Les mer om våre bøker

Organisatorisk tilknytning

I 2011 ble Øyvind Olsholt valgt inn i styret i den ideelle organisasjonen Filosofere sammen, hvis formål er å fremme den filosofiske samtalen i samfunnet.

ICPIC-logo
SOPHIA-logo

Barne- og ungdomsfilosofene ANS er medlem av International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC) og European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children (SOPHIA).

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 20.10.22 14:40.