Betingelser for bruk av stoffet på buf.no

Alt stoff, såvel redaksjonell tekst som annet materiale som publiseres på buf.no, er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk. Rettighetshavere er buf.no og den enkelte bidragsyter.

Elektronisk kopiering eller utskrift av stoff fra buf.no er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk eller undervisningsformål, med mindre særskilt avtale med Barne- og ungdomsfilosofene ANS foreligger.

Urettmessig utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller undervisningsformål – eller annen ulovlig bruk av publisert stoff – kan medføre straffe- og erstatningsansvar.

Dersom stoff fra buf.no ønskes publisert på andre nettsteder, må det først innhentes skriftlig tillatelse fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS. Deretter må det til det publiserte materialet tilføyes følgende kode:

<a href="http://www.buf.no">&copy; www.buf.no</a>

Tilsvarende gjelder, mutatis mutandis, publikasjon av stoff fra buf.no i andre, ikke-elektroniske medier.