Curriculum Vitae for Barne- og ungdomsfilosofene ANS

Utgivelsesår Publikasjon
2013 Filosofi og etikk i barnehagen, lærebok for den nye barnehagelærerutdanningen som starter opp høsten 2013, skrevet av Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup, Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2013. Les mer på BUF bokside
2009-10 VIVO RLE 1-7, læreverk i Religion, livssyn og etikk for barnetrinnet i grunnskolen, skrevet av Ariane Schjelderup m.fl., Gyldendal, Oslo 2009-10. Les mer på BUF bokside
2008 Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor, skrevet av Øyvind Olsholt, Maaike Lahaise og Ariane Schjelderup, Kommuneforlaget, Oslo 2008. Les mer på BUF bokside
2006 EXPHIL03 – En komplett guide, skrevet av Harald Schjelderup og Øyvind Olsholt, Universitetsforlaget, Oslo 2006. Les mer på BUF bokside
2001 Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles, skrevet av Ariane Schjelderup, Gyldendal Undervisning, Oslo 2001. Les mer på BUF bokside
1999 Filosofi i skolen, lærebok for det nye KRL-faget, skrevet av Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt, utgitt sammen med Beate Børresen, Tano Aschehoug, Oslo 1999. Vinner av Tano-Aschehoug prisen 1999. Les mer på BUF bokside

Siden opprettet: 22.08.07. Sist endret: 07.03.13 16:22.