Curriculum Vitae for Barne- og ungdomsfilosofene ANS

Utgivelsesår Publikasjon
2015 Artikkelen «En human etikk blir til. Nordisk humanisme frem til Human-Etisk forbunds stiftelse.» publisert i tidsskriftet Humanist.
2013 Artikkelen «Peter Wessel Zapffe og den røde pillen» publisert i tidsskriftet Humanist.
2011 Artikkelen «Les høyt – tenk høyt» publisert i barnehagemagasinet Verktøykassa – Inspirasjon og ideer, nr. 3, 2011, utgitt av Habitus – Pedagogisk forum.
2011 Artikkelen «Å skape mening i hverdagen» publisert i barnehagemagasinet Verktøykassa – Inspirasjon og ideer, nr. 2, 2011, utgitt av Habitus – Pedagogisk forum.
2011 Artikkelen «Den grønne frosken» publisert i barnehagemagasinet Verktøykassa – Inspirasjon og ideer, nr. 1, 2011, utgitt av Habitus – Pedagogisk forum.
2010 Artikkelen «Filosofiske aktiviteter» publisert i barnehagemagasinet Verktøykassa – Inspirasjon og ideer, nr. 3, 2010, utgitt av Habitus – Pedagogisk forum.
2010 «Å kysse frosken – essay om mangfold, makt og filosofi» publisert på Kunstløftet.no under vignetten Maitekst 2010. Direktelenke til artikkel | Artikkelen på buf.no
2009 «Filosofi i barnehagen – hva og hvordan» – artikkelserie i syv deler (én del for hvert av fagområdene i rammeplanen) publisert på barnehageforum.no (krever innlogging). Artikkelserien blir også oversatt til svensk og publisert på nettstedet www.forskoleforum.se drevet av Studentlitteratur AB.
2009 Artikkel «"Wandering Through Life"—Introducing Philosophical Practice with Children and Adolescents in the Church of Norway» i Eva Marsal, Takara Dobashi, Barbara Weber (eds.): Children Philosophize Worldwide—Theoretical and Practical Concepts, bind 9 i Hodos—Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie, utgitt av Institut für Philosophie und Theologie der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2009, ISSN 1619-666X, ISBN 978-3-631-59329-5
2009 Artikkel «Å lære er å vokse» i foreldreheftet til ElleMelle 2/2009.
2009 Artikkel «Å samtale med barn om feiring» i foreldreheftet til ElleMelle 1/2009.
2008 Artikkel av Øyvind Olsholt – Filosofiske samtaler med barn og ungdom – i antologien Monologar til refleksjon – Konferansen Filosofi i skoleverket Bergen 2007, Hermes Text 2008, s. 85-97.
2008 Artikkel «Alt er relativt – eller?» i foreldreheftet til ElleMelle 8/2008.
2008 Artikkel «Vakkert er det som berører ditt hjerte» i foreldreheftet til ElleMelle 7/2008.
2008 Artikkel «Hva betyr det å bli større?» i foreldreheftet til ElleMelle 6/2008.
2008 Artikkel «Det uutforskede liv er ikke verdt å leve!» i foreldreheftet til ElleMelle 5/2008.
2008 Artikkel «Spørsmålet som forsvant» i foreldreheftet til ElleMelle 4/2008.
2008 Artikkel «Hva er en sjef?» i foreldreheftet til ElleMelle 3/2008.
2008 Artikkel «Hva er en venn?» i foreldreheftet til ElleMelle 2/2008.
2008 Artikkel «Anstrengelse – et nødvendig onde eller en del av leken?» i foreldreheftet til ElleMelle 1/2008.
2007 Artikkel «En overraskende gave» i foreldreheftet til ElleMelles julenummer 2007.
2007 Artikkel i Første steg – Tidsskrift for førskolelærere, nr. 2-2007: «Gjennom filosofiske samtaler til en bedre barnehage».
2006 Bokanmeldelse i tidsskriftet Bedre skole 3/2006 av Per Bjørn Foros' Skolen i klemme – dilemmaer og spenningsforhold, Cappelen Akademisk forlag
2005 Artikkel i tidsskriftet Prismet 3/2005: Anmeldelse av Erik Brøntveit og Knut Duesunds Filosofi, livssyn og etikk i skolen
2005 Artikkel i tidsskriftet Barnehagefolk 4/2005: Anmeldelse av Oscar Brenifiers filosofiske bøker for barn: Hva tenker du om godt og ondt?, Hva tenker du om livet? og Hva tenker du om følelser?
2005 Artikkel i tidsskriftet Barnehagefolk 2/2005: «Filosofisk barnehageprosjekt i Bærum», skrevet sammen med Ariane Schjelderup.
2002 Foredrag til «Philosophy in Society» trykket i publikasjonen Philosophy in Society, Henning Herrestad, Anders Holt og Helge Svare (ed.), Oslo 2002; ISBN: 82-7477-116-8
2002 Artikkelen «Er barn mennesker» trykket i kompendium etter konferansen Barn mellom børs og katedral, utgitt av Norsk Senter for Barneforskning, Qvortrup og Stafseng (red.), Abstrakt forlag
2001 14 siders bidrag til idéhefte om boken FRYS – vellykket nedfrysing av herr Moro, Spartacus Forlag, Oslo
2000 Montessori Magasin, nr. 2 sept.: (rosende og sympatetisk) anmeldelse av Filosofi i skolen samt av min artikkel «Voksne, barn og filosofi», ss. 4-8
2000 Redigering av + eget bidrag + forord til HiO-publikasjon etter Filosofi i skolen-seminaret på HiO
2000 Norsk Pedagogisk Tidsskrift, januar – «Filosofi i skolen» (fra seminaret)
1998 Samfunn og filosofi, «Fortvilelse eller frelse», Nietzsche (ennå ikke utgitt, i alle fall har jeg ikke mottatt forfattereksemplar)
1998 Norsk Pedagogisk Tidsskrift, desember – «Om å ta skolen og Sokrates på alvor»
1993 Kierkegaard 1993 – Diktning, filosofi, teologi, Institut for litteratur, kultur og medier, Odense Universitet 1993. Bidrag: «Formidling mellom tenkning og eksistens», s. 163-167.

Siden opprettet: 22.08.07. Sist endret: 31.01.16 20:40.