Prosjektområder

På prosjektsidene får du et innblikk i vårt arbeid innenfor områdene barnehage, skole og museum. Ta kontakt om du ønsker at vi skal komme til dere for å holde kurs, gjennomføre samtaler eller bidra som rådgivere eller konsulenter. Vi forestår også prosjekter av lengre varighet. Se også vår kursside.

Barnehage

Det var i barnehagen vi begynte vår karriere som barnefilosofer. Våren 1998 gjennomførte vi et «forskningsprosjekt» i to Oslo-barnehager – Gamlehagen og Prinsdalsbråten. Her samtalte vi med 5- og 6-åringene over en 8-ukers periode. Senere har vi holdt kurs og gjennomført opplæringsprosjekter over hele landet.

Skole

Gjennom årene har BUF holdt en rekke kurs for lærere og lærerstudenter ved skoler, høyskoler, lærerstevner og universiteter. Her finner du mer om våre satsningsområder i forhold til grunnskolen. Skoleåret 2005/2006 var vi engasjert i et prosjekt i regi av Den kulturelle skolesekken hvor alle Østfolds 5., 6. og 7. klasser fikk oppleve en filosofisk samtale. Vi tilbyr også filosofigrupper på skolefritidsordningen (SFO).

Museum/kunst

Vi begynte tidlig å samarbeide med kunstinstitusjoner. Vi har bl.a. vært tilknyttet Museet for Samtidskunst og Norsk Telemuseum på prosjektbasis. Vi har også gjennomført oppdrag ved Astrup Fearnley museet i Oslo og Barnas Hus i Bergen. Høsten 2005 gjennomførte vi opplæringsprosjekt ved Det internasjonale Barnekunstmuseet i Oslo.

Andre prosjekter

Det sies gjerne at filosofien er en universell og generell disiplin, og som derfor representerer innsikter som med fordel kan anvendes innenfor andre felter – som kan stå i et nærmere eller fjernere slektskap med filosofien. På denne siden kan du lese om våre samarbeidsprosjekter og engasjementer innenfor disse beslektede feltene.

Siden opprettet: 2003. Sist endret: 11.02.13 00:54.