Til foreldrene

Som dere vet har vi nettopp avsluttet prosjektet vårt i Prinsdalsbråten og Gamlehagen barnehave. Her har vi «filosofert» sammen med de eldste barna én gang i uken over åtte uker. Det vi har gjort er altså å ta opp filosofiske temaer som har dukket opp under lesningen av eventyret om Petter Kanin, bl.a.: forholdet snill/slem, eiendom/tyveri, voksen/barn, eventyr/virkelighet. Var Petter slem når han gikk inn i haven til Gregersen eller bare ulydig? Hva går egentlig forskjellen ut på? Hva er forskjellen på å smake på en drue i butikken sammen med mor og å stjele mat fra Gregersen? Hvorfor må mamma Kanin bestemme over Petter? Finnes det noe som Petter kan bestemme helt selv? Hva er forskjellen på eventyr og virkelighet? Er TV/bøker/fortellinger eventyr eller virkelighet? – Med slike spørsmål har vi søkt å vekke undringen og refleksjonslysten hos barna.

I utgangspunktet var barna lite flinke til å holde seg til temaet, de var ikke istand til å lytte til hverandre; alle ville bare fortelle sine egne private historier. I løpet av disse åtte ukene, er det slett ikke skjedd noen revolusjon. Men vi har da sett noen tegn på fremdrift. Vi har hele tiden insistert på at de må begrunne sine påstander og ikke bare slenge ut noe for å tøffe seg e.l. Barnas tanker og påstander skal tas på alvor – det er dette som er basisen for at de senere kan bli engasjert i samtalene. I løpet av disse ukene har de helt klart blitt mye bedre til å gi slike begrunnelser. De har også blitt flinkere til å holde seg til temaet. Dette henger nok sammen med at vi i like stor grad har forsøkt å dem til å snakke med hverandre og ikke bare til hverandre.

Det har vært gøy og lærerikt å arbeide med disse barna. De har vært flinke og har noen ganger virkelig anstrengt seg for å komme opp med gode løsninger – noe de også har klart. På en måte er det synd å avslutte nå siden vi nå var blitt bedre kjent med dem og fremover virkelig kunne ta sikte på å høste noen frukter. Men om ikke annet kommer vi til å fortsette samarbeidet med personalet som hele tiden har vist stor glød og entusiasme for dette med filosofering med barn! Vi skal forsøke å møtes jevnlig for å diskutere filosofiske spørsmål sammen.

Vi takker for «lånet» av barna og ønsker dere lykke til videre. Det er noen herlige unger dere har!

Mange hilsener fra

Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt

Oslo, mai 1998

Siden opprettet: 2003. Sist endret: 09.10.06 13:08.