Barnehage

Våren 1998 gjennomførte vi vårt første barnehageprosjekt. Det var i to Oslo-barnehager – Gamlehagen og Prinsdalsbråten – hvor vi samtalte med 5- og 6-åringene over en 8-ukers periode (for mer info, se lenger ned på siden).

Siden den gang har vi holdt kurs og arrangert opplæringsprosjekter over hele landet. Filosofi og filosofisk samtale i barnehagen har blitt spesielt aktuelt etter innføringen av den nye rammeplanen (se nederst på siden).

Her er noen tilbakemeldinger fra inspirerte kursdeltagere:

Fin dag fylt med nye tanker og ideer for vårt videre arbeid i barnehagen! Skal videreføre dette allerede imorgen på planleggingsdagen for personalet.

Bra kurs! Interessant tema og jeg har fått mange nye tanker. Negativt at det ble veldig dårlig luft. Litt mye folk her til at jeg tør å si noe i plenum :-) Kjenner at jeg gjerne vil diskutere, men det får jeg kanskje ta på jobben! Bra at dere utfordrer!

Dagen idag har vært klargjørende, og den har gitt oss gode refleksjoner mht. hvordan vi skal stille filosofiske spørsmål. Vi har tenkt så det knaker – selv om vi har vært stille!

Noen av våre oppdragsgivere:
Hardanger/Voss kompetanseregion, Vestre Toten kommune, Mortenåsen barnehage (Tønsberg), Båsmobakken barnehage (Mo i Rana), Høyskolen i Telemark, RKK Indre Salten, Utdanningsforbundet, Meløy kommune, Kristiansund kommune, Kalstad og Siritun barnehage (Kragerø), Høyskolen i Hedmark, Flora kommune, Ladderud barnehage (Eidsvoll), Nittedal kommune, Gullfakse barnehager (Arendal), Sarpsborg kommune

Våre kurstilbud


Ny filosofibok for barnehagelærerutdannelsen

Boken Filosofi og etikk i barnehagen, av Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup, er skrevet for den nye barnehagelærerutdannelsen som starter opp høsten 2013. Den tar opp fagstoff som gjelder filosofi og etikk innenfor kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i den nye rammeplanen for barnehagelærerutdannelsen. Bokens primære målgruppe er studenter til den nye barnehagelærerutdannelsen, men kan leses av alle med interesse for barn og filosofi.

Filosofi og etikk i barnehagen handler om å hjelpe barna til å dele og utforske tanker i et samtalefellesskap. Filosofisk samtale er en praksis som er forankret i humanistisk arv og tradisjon og som både forutsetter og styrker barns medvirkning og refleksjon. Gjennom den filosofiske samtalen lærer barn og voksne blant annet å se verdien av kritiske spørsmål, en anerkjennelse som ligger i kjernen av et filosofisk sinnelag. Boken gir en grundig presentasjon av den filosofiske samtalen.

Boken åpner med en oversikt over hva noen av historiens store filosofer har tenkt om verden og mennesket, om barndom og pedagogikk. Foruten Sokrates, Platon og Aristoteles møter vi her blant andre Locke, Kant, Hegel og Kierkegaard. Boken gir også en redegjørelse for etisk teori og nærhetsetikk, og et eget kapittel er viet filosofiske temaer og kjernebegreper som sannhet, skjønnhet og rettferdighet. Gjennom hele boken er det lagt vekt på å vise hvordan teorien kan være relevant for den som skal arbeide i en barnehage, blant annet ved illustrerende eksempler fra barnehagehverdagen.

Bokens primære målgruppe er studenter til den nye barnehagelærerutdannelsen, men kan leses av alle med interesse for barn og filosofi.


Kursrekke for Private barnehagers landsforbund

Et samarbeid er inngått mellom Kommuneforlaget – hvor vi ifjor utga boken Filosofiske samtaler i barnehagen – å ta barns tenkning på alvor – og Private barnehagers landsforbund (PBL). PBL tilbyr kurs til sine medlemsbarnehager i rammeplanens fagområder, og kursene holdes av forfatterne av Kommuneforlagets bokserie, som nettopp tar for seg disse fagområdene. Øyvind Olsholt representerer de tre forfatterne av boken innenfor fagområdet Etikk, religion og filosofi. Kursrekken starter i september 2009.


Ny bok om filosofi i barnehagen

Endelig er boken vår klar! Tittelen er «Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor» og er, som vår første bok Filosofi i skolen, en todelt bok. Første del gir en grundig presentasjon av grunntrekk og kjennetegn ved den filosofiske samtalen, denne gang med barnehagen som kontekst. Andre del består av en mengde aktiviteter, spørsmål og øvelser ordnet etter de syv fagområdene i rammeplanen for barnehagen.


Kunnskap og fantasi – Barnehagekonferanse i regi av Dronning Mauds Minne

22. og 23. mai 2008 gikk konferansen Kunnskap og fantasi – Barnehagen som arena for kreativ og allsidig læring av stabelen på SAS Royal Garden Hotel, Trondhjem. Øyvind Olsholt var en av foredragsholderne med innlegget Filosofiske samtaler i barnehagen – dannelse for en ny tid.


ElleMelle og BUF på NRK Frokost-TV

Leder av Barnehageforum.no og redaktør i ElleMelle, Trond Kristoffersen, og daglig leder i Barne- og ungdomsfilosofene, Øyvind Olsholt, var invitert til Cille Biermann og Petter Nome i NRK Frokost-TV den 14. januar 2008. Vi skulle snakke om barn og filosofi med utgangspunkt i filosofisatsningen i bladet ElleMelle. Det ble en 8-9 minutters samtale som du kan se ved å klikke på lenken under.


«Filosofi for de minste»

Aftenposten.no publiserte 12. desember 2007 to artikler relatert til filosofi i barnehagen og magasinet ElleMelle. Den første handlet om et besøk i Skogbrynet Kanvas-barnehage i Oslo (hvor også BUF var tilstede for å stille opp i et intervju). Den andre gjenga et kort intervju med Trond Kristoffersen i Barnehageforum.no om bladet ElleMelle. På denne siden finner du lenker til artiklene.


ElleMelle – Filosofi for de minste

ElleMelle er et nytt magasin for de minste barna/barnehagebarn. Magasinet – som baserer seg på et fransk barneblad – satser sterkt på filosofi med barn, og har i den forbindelse engasjert BUF. Vi skal blant annet bidra til filosofiske temahefter hvor vi tilbyr foreldre og førskolelærere spørsmål, oppgaver og øvelser knyttet opp til illustrasjoner/plakater. Første tema ut er «Mobbing, vennskap og fellesskap» (bildet til høyre viser forsiden på dette heftet) og kommer høsten 2007.


«Ny rammeplan i barnehagen – utfordringer og muligheter»

Utdanningsakademiet, Utdanningsforbundets etter- og videreutdanningsenhet, avholdt konferanse med utgangspunkt i den nye rammeplanen for barnehagen i Oslo, 10.–11. mai 2007. Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup fra BUF var invitert til å holde parallellsesjon i forbindelse med kapittelet «Etikk, religion og filosofi». Andre foredragsholdere var: Mimmi Bjerkestrand, leder for seksjon barnehage i Utdanningsforbundet og Solveig Østrem fra Høyskolen i Vestfold/daglig leder Barnehagesenteret.


Opplæringsprosjekt i Bærum

BUF mottok i 2004 støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til et større opplæringsprosjekt i Helset barnehage (Bærum kommune) etter mønster av prosjektet i Kongsgård barnehage i Kristiansand (se under). Bærum-prosjektet innebærer imidlertid en klar utvidelse av Kristiansand-prosjektet, både tids- og innholdsmessig. Prosjektet ble påbegynt høsten 2004 og avsluttet våren 2005.


Aktuell litteratur for barnehagen på buf.no


Prosjekt i Kongsgård barnehage, Kristiansand

Kristiansand kommune deltok fra 2002 i det nasjonale kvalitetsprosjektet «Den gode barnehagen med fokus på barneperspektivet». Prosjektet var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og barnehagesjefen i Kristiansand kommune. BUF var engasjert i dette prosjektet gjennom hele 2003. Dette gjorde vi:

  1. Felles kveldskurs i filosofering med barn for barnehager i Kristiansand kommune.
  2. Oppfølging av én barnehage. Vi gjennomførte to heldagsbesøk hvor vi samtalte med barna, overvar samtaler personalet hadde med barna (4- og 5-åringer) og ga tilbakemeldinger til og kurset personalet. Vi ga dem også «hjemmelekser» i form av et oppgavehefte hvor de skulle besvare spørsmål og gjennomføre flere praktiske samtaleøvelser.
  3. Underveis i prosjektet oversendte personalet transkriberte samtaler med barna til oss som vi kommenterte.
  4. Prosjektet ble foreløbig avsluttet med et heldagsseminar hvor vi bl.a. gjennomgikk besvarelsene fra oppgaveheftet og de erfaringene de hadde gjort seg. Her trente vi også deltagerne i filosofisk samtaleteknikk og redegjorde for relevant teori.

Så lenge prosjektet pågikk, hadde personalet ukentlige samtaler med barna. De har senere opprettholdt månedlige filosofiske samtaler med barna og har som en følge av prosjektet kommet inn i nye prosesser når det gjelder forholdet til seg selv og barna. De er også igang med kursing av andre barnehager. Bl.a. presenterte de dette prosjektet på den nasjonale barnehagekonferansen «Den gode barnehagen» i Trondhjem, mai 2004. Kongsgård barnehage er en privat barnehage.


Filosofiprosjekt i to Oslo-barnehager

Våren 1998 gjennomførte vi et prosjekt i Prinsdalsbråten og Gamlehagen barnehage i Oslo. Prosjektet strakk seg over ca. to måneder med tilsammen åtte samlinger i hver barnehage. Hensikten var å samtale med de eldste barna (5- og 6-åringene) om filosofiske problemstillinger i tilknytning til en Petter Kanin-tekst av Beatrix Potter, f.eks. «dyr og mennesker», «godt og ondt», «tilfeldighet», «eiendom og tyveri».

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 08.02.13 12:23.