Unge tanker om kunst

BUF inngikk i sommer en avtale med Kunstbanken Hedmark kunstsenter om gjennomføring av fem filosofiske samtaler med elever på 8-trinn i Hamar. Hver samtale hadde sitt eget spørsmål/tema, og ble innledet med å betrakte ulike kunstverk, i og utenfor Kunstbanken. Mellom samtalene hadde vi en blogg hvor elever og filosof kunne fortsette samtalen.


Temaene våre var: Hva er kunst? Hva er god kunst? Hvorfor har vi kunst i offentlige rom? Hva er ikke-materiell kunst («performance»)? Hvordan kan kunsten påvirke oss? En gjennomgående erfaring i prosjektet er at elevene er vant til å omgi seg med kunst, men ikke til å forholde seg refleksivt til den. Derfor får de problemer når de blir bedt om å begrunne f.eks. hvorfor de liker et kunstverk eller ikke. Dog antagelig ikke større problemer enn de fleste voksne ville fått om de ble stilt samme spørsmål.

En grunn til at det å begrunne sitt forhold til kunst byr på utfordringer er at de fleste idag, ungdommen inkludert, er relativister. Vi sier: Siden alle mennesker er forskjellige, er alle derfor salige i sin private tro/mening. En slik holdning er imidlertid ikke forenlig med en filosofisk tilnærming hvor det å analysere meninger og oppfatninger er sentralt.

Filosofisk har det derfor vært et hovedmål med prosjektet å få ungdommene til å se at det er mulig å innta – forplikte seg på – et ståsted og forsvare dette selv om man aldri kan være sikker på at dette ståstedet er riktig, enn si det eneste riktige. Uten en slik villighet til å kaste seg ut i det ukjente kommer vi aldri forbi den rene synsing.


«Unge tanker om kunst» ble opprinnelig utformet av filosof Eva Løveid Mølster på bakgrunn av en henvendelse fra kunstsentrene i Hedmark, Akerhus og Østfold. Det ble bevilget penger fra Kunstløftet, men bare nok til å gjennomføre på Hamar. Det viste seg så at Løveid Mølster ikke selv hadde anledning til å gjennomføre oppdraget, og hun spurte om BUF ville overta.

Siden opprettet: 11.02.12. Sist endret: 11.02.12 14:24.