Museum/kunst

BUF begynte tidlig å samarbeide med kunstinstitusjoner. Vi har vært tilknyttet Museet for Samtidskunst, Norsk Telemuseum og Kunstbanken i Hedmark på prosjektbasis. Vi har gjennomført oppdrag ved Astrup Fearnley museet i Oslo og Barnas Hus i Bergen. Vi har også hatt et opplæringsprosjekt ved Det internasjonale Barnekunstmuseet i Oslo.

Noen av våre oppdragsgivere:
Ski kommune, Barnekunstmuseet i Oslo, Museum for samtidskunst, Astrup-Fearnley museet, Skåtøy kafé & galleri, Lillehammer Kunstmuseum, Ibsenteateret i Skien, Momentumbiennalen i Moss


Unge tanker om kunst

BUF inngikk sommeren 2011 en avtale med Kunstbanken Hedmark kunstsenter om gjennomføring av fem filosofiske samtaler med elever på 8-trinn i Hamar. Hver samtale hadde sitt eget spørsmål/tema, og ble innledet med å betrakte ulike kunstverk, i og utenfor Kunstbanken. Mellom samtalene hadde vi en blogg hvor elever og filosof kunne fortsette samtalen.


Tankelek i bilder – et filosofisk møte med kunsten

Basert på bilder fra Ski kommunes egen kunstsamling gjennomfører filosofene Andreas Ribe (Frirom), Aasne Jordheim og Øyvind Olsholt (BUF) «interaktive filosofiske forestillinger» for alle elever på 1. trinn i Ski kommune. Forestillingene/samtalene går av stabelen tirsdag 14. – torsdag 16. november 2006.


Barnekunst og filosofiske samtaler

Høsten 2005 inviterte Det Internasjonale Barnekunstmuseet i Oslo i samarbeid med Barne- og ungdomsfilosofene (BUF) barnehagegrupper, barneskolegrupper og ungdomsskolegrupper til filosofiske samtaler knyttet til kunsten som barna opplever i forbindelse med besøket på Barnekunstmuseet.


Filosofi og fortelling

Vi har opp gjennom årene hatt flere samarbeidsprosjekter med forteller Heidi Dahlsveen. Blant annet har vi i fellesskap tatt imot barneskoleklasser til fortelling og filosofisk samtale, og holdt kurs for, fortalt og filosofert med voksne. Ved en anledning var hun gjest i begge gruppene våre i filosofiklubben, noe alle barna satte stor pris på. Og på filosofisk sommerleir på Ramme Gaard 2005 engasjerte vi fortellere fra De eventyrlige fabelfanter.

Heidi Dahlsveen har også bidratt med flere tankevekkende fortellinger til nettstedet vårt Skoletorget.no:


Filosofi på Norsk telemuseum

Høsten 2001 gjennomførte vi et prosjekt på Norsk Telemuseum i Oslo. Dit kom det ti skoleklasser til omvisning, hvorpå vi hadde filosofiske samtaler med dem om telekommunikasjon, teknologi og filosofi.


Filosofi på Museet for samtidskunst

Høsten 1997 og våren 1998 gjennomførte vi et prosjekt i nært samarbeid med to av kunstpedagogene ved Museet for Samtidskunst i Oslo, Elisabet Hanssen og Eva Gran. Museet hadde mottatt øremerkede midler fra kulturdepartementet til formidling av kunst og filosofi til ungdom. Prosjektet falt i to deler. Her følger rapportene fra hver del + et oppgaveark som vi sendte ut til lærerne.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 05.02.13 15:45.