Filosofiske samtalegrupper på skolefritidsordningen (SFO)

I filosofiske samtalegrupper på SFO møtes vi for å leke med tanker, spørsmål og ideer. Hensikten er å gi barna en mulighet for å utfolde og utvikle sine egne begreper i et undersøkende fellesskap sammen med jevnaldrende. På denne måten stimuleres deltagerne i deres intellektuelle kreativitet samtidig som de lærer seg til å lytte til hva de andre deltagerne har å si. Alle barn vil ha utbytte av å delta i disse gruppene!

Utdanningsdepartementet satser på filosofi i skolen!

Opplæringsloven sier følgende i §13-7 om SFO: «Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. klassetrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. klassetrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.» Filosofiske samtalegrupper imøtekommer disse kravene: vi leker oss med tanker, vi introduserer deltagerne for en samtalekultur som er flere tusen år gammel, og utgangspunktet for samtale er hele tiden deltagerens spørsmål og interesser.

Som vi vet er filosofi på full fart inn i den norske grunnskole. Fra høsten 2005 har Utdanningsdirektoratet startet forsøk i mange skoler over hele landet. Ved å tilby SFO-kurs i filosofi allerede nå, viser skolen at den tar den nye utviklingen på alvor. [Les Bodil Sundbyes artikkel om innføring av filosofi i skolen.]

Kontakt oss for nærmere informasjon.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 08.02.13 13:29.