Skole

BUF har holdt en rekke kurs for lærere og lærerstudenter ved skoler, høyskoler, lærerstevner og universiteter. På denne siden beskrives våre viktigste prosjekter og satsningsområder i grunn- og videregående skole samt annen relevant info.

Noen av våre oppdragsgivere:
Gyldendal Undervisning, Foss videregående skole, Eidsvoll Verk skole, Husøy skole (Nøtterø), Universitetet i Olso og Bergen, Nansenskolen, Bønes skole (Bergen), Høyskolen i Østfold, Utdanningsdirektoratet, Skavanger skole (Kongsberg)


Filosofiske samtaler i fagundervisningen

Denne rapporten, skrevet av Anne Schjelderup, beskriver prosjektet «Filosofiske samtaler i fagundervisningen ved Jordal ungdomsskole», som var et samarbeid mellom Jordal ungdomsskole og Høgskolen i Vestfold undervisningsåret 2009-2010. Rapporten beskriver de undervisningsopplegg som ble brukt, og presenterer fyldige utdrag fra noen av de samtalene som ble gjennomført med elevene.


Sammendrag av prosjektrapport Tenk! Filosofi i skolen

Utdanningsdirektoratet engasjerte fra 1. september 2005 førstelektor Beate Børresen og lektor Bo Malmhester fra Høyskolen i Oslo som faglige ledere av dette forsøket, som involverte 15 grunnskoler og 43 lærere over hele landet. På bakgrunn av erfaringer fra prosjektet ble det utarbeidet en fagrapport som ble levert Utdanningsdirektoratet 21. november 2007. Utdanningsdirektoratet utarbeidet på bakgrunn av fagrapporten et sammendrag for forsøket «Filosofi i skolen», som ble gjennomført i perioden høsten 2005 til sommeren 2007.


Etterutdanningsseminar i Religion og etikk

Gyldendal Undervisning inviterte til gratis etterutdanningsseminar for lærere i videregående skole i faget Religion og etikk på Quality Airport Hotel Gardermoen fredag 18. til lørdag 19. april 2008. Øyvind Olsholt fra BUF holdt her innledningsforedraget Filosofi som metode – sokratiske samtaler med elevene.


Kurs for Historie og filosofi-nettverket «HiFi», Oslo

Torsdag 7. februar 2008 holdt BUF ved Øyvind Olsholt kurs for Historie og filosofi-nettverket i Oslo. Her er noen bilder fra kursdagen tatt av Thor Steinar Grødal, filosofilærer på Foss videregående skole – til inspirasjon for andre HiFi-nettverk som trenger veiledning og instruksjon i filosofisk samtaledidaktikk i det nye Historie og filosofi-faget.


Rapport fra filosofiprosjekt på Veienmarka ungdomsskole høsten 2006

Høsten 2006 gjennomførte Barne- og ungdomsfilosofene ANS et filosofiprosjekt ved Veienmarka ungdomsskole i Hønefoss. I dette prosjektet ønsket vi å kartlegge effekten av ukentlige filosofiske samtaler med to elevgrupper på 10. trinn. På denne siden kan du lese forordet i rapporten og danne deg en oversikt over innholdet. Du kan også laste ned hele rapporten som en pdf-fil.


«Hvem er jeg?» – Filosofi på mellomtrinnet i Østfold

Skoleåret 2005/2006 var vi engasjert i et prosjekt i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold hvor alle Østfolds 5., 6. og 7. klasser i løpet av skoleåret fikk oppleve filosofisk samtale. Tilsammen 11 filosofer var involvert i prosjektet som foregikk dels ute på skolene, dels på de lokale bibliotekene. Overordnet tema for prosjektet var «Hvem er jeg?» hvor identitet og tilhørighet er sentrale stikkord.


Mobiltelefonprosjekt i ungdomsskolen

Filosofisk prosjektsenter (FPS) og BUF avholdt høsten 2004 og vinteren 2005 tilsammen 10 filosofiske samtaler som ble gjennomført på 10 ungdomsskoler på Østlandet. Hensikten var å få ungdom til å reflektere rundt temaet «mobiltelefoner, mobbing og kommunikasjon».


EVU-kurs om filosofi som metode ved Universitetet i Oslo

Fra og med vårsemesteret 2005 har Institutt for Filosofi, Idé- og Kunsthistorie og Klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo åpnet et bredt etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innen ulike grener av filosofifaget. For pedagoger tilbys (bl.a.) kurset Filosofi som metode. Ansvarlig for dette kurset er universitetslektor Inga Bostad i samarbeid med Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt fra BUF.


Filosofiske samtalegrupper på SFO

Vi tilbyr filosofiske samtalegrupper på skolefritidsordningen (SFO). Tilbudet er rettet mot 1.-7. klasse, og hensikten er å gi barna en mulighet for å utvikle sine egne tanker og begreper i et undersøkende fellesskap sammen med jevnaldrende. Valgfritt 4, 6 eller 8 kurskvelder pr. halvår. Våren 2005 arrangerte vi SFO-grupper på Oslo Montessoriskole.


Skoletorget

Skoletorget.no er vårt nettsted for lærere og elever i grunnskolen. Her tilbyr vi lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag. Det meste av lærestoffet ledsages av filosofiske spørsmål. Disse spørsmålene egner seg både som tankevekkere for elevene og som utgangspunkt for kritiske og undersøkende samtaler i klassen. Målet er at Skoletorget.no skal vise i praksis hvordan filosofiske refleksjoner gjennom samtale kan foregå innenfor hvert enkelt fag.


Kurs i fredsundervisning

For å gjøre fredsundervisning i skolen mer aktuell, har Norges Fredsråd, med støtte fra Vox, utviklet et nytt fredskurs for lærere. Ariane Schjelderup fra BUF har vært en av de sentrale utviklerne av kurset. I løpet av dette kurset lærer du mer om fred som aktivitet, rollemodeller, medienes rolle, den nye kommunikasjonsteknologien, mobbing, forbruk og livsstil og begrepet «fredskultur» gjennom bruk av tankevekkende øvelser og filosofiske samtaler.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 08.02.13 13:15.